Kan jag portera mitt faxnr?

Pga av alla de problem som uppstår vid en porteringen så erbjuder vi inte längre den möjligheten. Men man kan vidarekoppla det befintliga faxnr till det nya hos oss. Det är inte heller möjligt att portera faxnummer från VisionFax.